หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

25 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและคนครัว ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีลำดับที่ 1 รายงานตัว ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
24 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนครัว
11 ส.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง คนครัว 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
26 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง คนครัว 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
12 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง คนครัว 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนใหม่) เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการเป็นรายบุคคล โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวพร้อมด้วย คณะครู ทีมสหวิชาชีพ และผู้ปกครอง ร่วมในการประชุมวางแผนการจัดการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ

ผู้มีน้ำใจร่วมส่งความสุขให้กับเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณประธาน คงกล้า คุณพัชรินทร์ ทรัพย์สิน คุณหทัยวรรณ ม่วงคราม คุณธีรศักดิ์ เตมีรัสมี คุณกัลยา เตมีรัสมี คุณอินทรา แซ่อึ้ง คุณไอริณ บุญมาก คุณเบญจวรรณ เจริญสุข คุณพัฒนิษฐ์ พลายเวช คุณประณต ด้วงเจริญ คุณวีรยุทธ ตรีเกษรมาศ หจก ศุภชัย มัลติทาสกิ้ง กรุ๊ป หจก เจ.แอล.ซาวด์ โปรเจค ร้าน หนึ่งบ้านหม้อ ที่มอบลำโพงเคลื่อนที่ ผ่านทางคุณปรัชญา ทรัพย์สิน ผู้ปกครองของเด็กหญิงพัชรินทร์ ทรัพย์สิน(น้องตันหยง) เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More