หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

7 เม.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 -14 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
7 เม.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนงาน
5 เม.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนงาน
29 มี.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนงาน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 -5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
16 มี.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน และยาม

ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ โดยมีนาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานร่วมกันประกอบพิธี วางพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู เดินทางเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน และการจัดชั้นเรียน พร้อมทั้งเดินทางไปส่งคุณครูอารีรัตน์ อินธิยา ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก โดยมีนายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมดอกเสี้ยว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการให้เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย จนมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน

ผู้มีน้ำใจร่วมส่งความสุขให้กับเด็กพิการ

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More