หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

19 ม.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรีฉ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
22 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
8 ธ.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวามคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
24 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวามคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
9 พ.ย. 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานความสามารถของนักเรียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียน โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายนันทน์ ภัทรขันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่าง ประจำปี 2565 ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนที่ทำการแสดง และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โดยมีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการอบรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครองมีความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตนเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน และนำความรู้ความสามารถเบื้องต้นไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ โดยทีมวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองไทรม้า นำทีมโดย นายมนูญ ทองเกษม ตำแหน่ง นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ เทศบาลเมืองไทรม้า มาถ่ายทอดความรู้ ถึงแนวทางและการฝึกซ้อมเมื่อเกิดอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ตลอดจนการตัดเพลิงประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานที่ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์การฉุกเฉิน

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More