หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

28 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ครูประจำศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล)
28 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี)
25 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) จำนวน 2 อัตรา
11 ก.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
10 ก.ค. 2566 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รางวัลที่ได้รับ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูประกอบด้วย นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล และนายนันทน์ ภัทรขันธ์ ร่วมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ณ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ นายชูชีพ เรืองสัมฤทธิ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1/2567 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดโบสถ์ดอนพรหม จังหวัดนนทบุรี ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติติดยาเสพติด ร่วมโครงการมีความเข้มแข็งทางจิตใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เสริมสร้างแรงจูงใจให้เลิกสารเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงแหล่งที่สนับสนุนทางสังคม รวมถึงได้รับโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างปกติสุข

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขบูชา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และฝึกให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชน โดยภายในงานมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันการประกวดระบายสี วันวิสาขบูชา การร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง จ.นนทบุรี โดยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกันคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่าง ๆ นี้ ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกัน คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ

ผู้มีน้ำใจร่วมส่งความสุขให้กับเด็กพิการ

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More