หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

2 ส.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 คน
27 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
23 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) รับสมัครตั้งวันที่ 30 ก.ค 64 – 5 ส.ค 64 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
15 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี)
14 ก.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี)

ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองศาสตราจารย์ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครอง และคณะครู เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทศูนย์การศึกษาพิเศษ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะกรรมการประเมินได้แก่ 1.รศ.ดร.เกตุมณี มากมี 2.นางสุลีกาญ ธิแจ้ 3.รศ.ดร.สมเกตุ อุทธโยธา

งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ

ผู้มีน้ำใจร่วมส่งความสุขให้กับเด็กพิการ

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More