สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคณะ มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้บริจาคสิ่งของและเงินให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคณะ มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม        ซึ่งได้บริจาคสิ่งของและเงินให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ          ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคณะรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา    ทุกท่าน ที่เข้าร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา(CSR) ให้น้องๆเด็กพิการในครั้งนี้ ขออาราธนา     คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญ              และก้าวหน้าตลอดไป

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พ.ย ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินพิธีมอบทุนการศึกษา      มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561 จากพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการมอบทุนครั้งนี้ จำนวน 103 ทุน ณ ห้องประชุมชั้น 3          ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คณะเจ้าหน้าที่ จากโครงการ”ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม”

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ                                  คณะเจ้าหน้าที่ จากโครงการ”ส่งความสุขสู่สังคม ผ่านมิติแห่งความงาม” ที่มาเสริมความสวย        ความงาม ตัดผม ตกแต่งผม ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ                          ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ตัวแทนบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนองนโยบายของต้นสังกัดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันตามที่ต้นสังกัดกำหนด และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการจัดทำแผนฯและสามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง โดย นางสาวอุษา เมฆฉาย หัวหน้างานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ เป็นวิทยากรหลักในการประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

*** ผู้รับทุนให้มาลงทะเบียนก่อน 08.30 น.
*** การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพและสวมรองเท้าหุ้มส้น ให้ผู้ปกครองมาเพียง ๑ ท่านเท่านั้น กรณีที่นักเรียนสามารถมารับมอบทุนการศึกษาฯ ด้วยตนเองได้ให้สวมชุดนักเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น