การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปิยะฉัตร

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะครูได้ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปิยะฉัตร ณ โรงเรียนปิยะฉัตร ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินกิจกรรม     วันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการฯ ครู บุคลากร นักเรียน          และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญ ให้อาหารปลา เวียนเทียนรอบโบสถ์ และร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

     

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์ บุคลากร โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตรวจสุขภาพนักเรียน และให้ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพ   แก่บุคลากรศูนย์ฯ ผู้ปกครอง นักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

งานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี

      

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการฯ และคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน จัดกิจกรรม ณ ห้องเวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนางไปรยาพร งามเปรี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

 

  

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี                                                  ดำเนินโครงการ “มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม”        ปีการศึกษา 2562 จากพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนในครั้งนี้ จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท                                 รวมเป็นเงิน 515,000 บาท โดยมีนายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมการซักซ้อมอพยพ ตามแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี                                        ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปี 2562        (กิจกรรมการซักซ้อมอพยพ ตามแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย) และให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง      เตรียมความพร้อมภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัยฯ  โดยมีนายชิตณรงค์ ภูดวงเดือน ตำแหน่ง ครู คศ.1 และสิบเอกเอกชัย ทรงศิริ ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่บุคลากร              ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น