หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

9 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและคนงาน – ลำดับที่ 1- 2 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ – ลำดับที่ 1 ตำแหน่ง คนงาน **รายงานตัวและปฏิบัติงานพร้อมทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
8 พ.ย. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและคนงาน #ประเมินสมรรนะ (สอบสัมภาษณ์) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
25 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนงาน รับสมัครตั้งเเต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
18 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน
15 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงาน

ข่าวสารจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าว โดยมีวิทยากรประกอบด้วย สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ บรรยายเรื่อง การฝึกเดินต่อส้นเท้าเป็นเส้นตรงของบุคคลออทิสติก และนายชูชีพ เรืองสัมฤทธิ์ บรรยายเรื่องพฤติกรรมของเด็กออทิสติกและการปรับพฤติกรรม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

งานวิจัย/โครงงาน/โครงการ

ผู้มีน้ำใจร่วมส่งความสุขให้กับเด็กพิการ

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More