ผู้อำนวยการ

นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี