แผนที่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

111 หมู่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2147-5244

Email : nbp.sec@hotmail.com

www.nonthaburispc.com