การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนองนโยบายของต้นสังกัดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันตามที่ต้นสังกัดกำหนด และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการจัดทำแผนฯและสามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง โดย นางสาวอุษา เมฆฉาย หัวหน้างานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ เป็นวิทยากรหลักในการประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *