วันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน          เปิดงานดังกล่าว และนางสาวภูษณิศา ทอนชัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี           ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” ภายใต้แนวคิด :“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ซึ่งมีบุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ คือนางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ครูชำนาญการ เป็นครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชม          การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาแก่คนพิการ และเตรียม ความพร้อมของ         คนพิการด้านต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับคนพิการที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *