คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2020

วันที่ 24 ธ.ค. 2563 คณะครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ นำทีมร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาด ( กิจกรรม 5 ส) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 24 ธ.ค. 2563 คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เดินทางไปเคารพสักการะบูชาศาลหลักเมือง จ.นนทบุรี เพื่อช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณปรัชญา ทรัพย์สิน และคณะฯ ที่ร่วมกับบริจาคชุดเครื่องเสียง Toa เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 23 ธ.ค.63 คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ กับอดีตผู้อำนวยการฯ สุชาติ ขนุนก้อน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น