คลังเก็บรายวัน: ธันวาคม 24, 2020

วันที่ 23 ธ.ค. 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ คุณปรัชญา ทรัพย์สิน และคณะฯ ที่ร่วมกับบริจาคชุดเครื่องเสียง Toa เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันที่ 23 ธ.ค.63 คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมอวยพรสวัสดีปีใหม่ กับอดีตผู้อำนวยการฯ สุชาติ ขนุนก้อน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น