ข่าวสาร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การ ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู กลุ่มบริหารวิชาการ เดินทางเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานของหน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ได้รับการต้อนรับจาก นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี และนายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการฯ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

1 2 3 4 5