ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงาน แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานของเดือนมกราคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการร่วมแสดงความยินดีกับบุคคลากรที่ได้รับปริญญา การรายงานการเข้ารับการอบรมของคณะครู และร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำ […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมอบรมจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร โดยมี นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี และนางสาวอุไรวรรณ วงศ์แสง ครูจิตวิทยาคลินิก เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และหน่วยบริการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครอง เด็กชายธนบดี ปรุงจิต (น้องยูโร) ที่มอบพื้นหญ้าเทียมและตราชั่งน้ำหนัก ให้กับหน่วยบริการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของหน่วยบริการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และหน่วยบริการโร […]

1 2 3 4 90