ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ รักและห่วงใย ร้อยดวงใจให้แม่ ประจําปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. ?กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรัก วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ✨ขอเชิญร่วมกิจกรรมและรับชมการแสดง – ประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก – การแสดงนักเรียน ชุด สดุดีพระแม่ไทย – มอบรางวัลแม่ดีเด่น – มอบรางวัลการประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรัก – รับชมวีดีทัศน์แม่ลูกผูกพัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วม กิจกรร […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2565 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการแนะนำบุคคลากรใหม่ การรายงานการเข้ารับการอบรมของคณะครู การร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

                ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี […]

1 39 40 41 42 43 81