ข่าวสาร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก(รุ่นที่ 4) ในระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีองค์ความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี โดยวิทยากรของโครงการประกอบด้วย ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ สศศ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผอ.โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ดร.สำเริง วิระชะนัง นายปราโมทย์ ธรรมะสโรจน์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยภายในงานมีกิจกรรมการจับฉลากของขวัญ การเล่นเกมเพื่อรับของรางวัลต่างๆ การมอบของขวัญที่ผู้ใหญ่ใจดีได้ให้การสนับสนุนมา เพื่อสร้างรอยยิ้มและแบ่งปันความสุข ให้กับนักเรียนที่มาร่วมงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางวิชุดา โ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก(รุ่นที่ 3) ในระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีองค์ความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เป็นประธานในพิธี โดยวิทยากรของโครงการประกอบด้วย ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ สศศ ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผอ.โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย ดร.สำเริง วิระชะนัง นายปราโมทย์ ธรรมะสโรจน์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และคณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม6 กรุงเทพฯ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

1 78 79 80 81 82 101