งานวิจัยและโครงงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กราบขอบพระคุณ พระมหาบุญเสริม ปลื้มวิลัย และคณะศิษยานุศิษย์ผู้ใจบุญ อันประกอบด้วยคุณสะอาด (เจ้าของตลาดดอนพรหม) มอบเงินจำนวน 5,000 คุณพัชรา เจริญจิตสวัสดิ์ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท พระวีระ แข็งกสิการ มอบเงินจำนวน 1,000 บาทและน.ส. ปลายรุ้ง ทองสุข และเพื่อนๆ กัลยาณมิตรทุกท่าน น.ส. กชพรรณ แสงน้อย และครอบครัว นางมุ่ยเตียง จรปราภาโส และครอบครัว นางลัดดา ไพศาลเจริญวงศ์ และครอบครัว นางจันดี รวีอร่ามวงศ์ และครอบครัว นางพัชรา เจริญวจิตสวัสดิ์ และครอบครัว ที่ร่วมมอบข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและขนม ให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กราบขอบพระคุณ พร […]

1 2 3 4 5 6 13