งานวิจัยและโครงงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณมูลนิธิกระจกเงา (โครงการโรงพยาบาลมีสุข) ที่ได้นำชุดเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ของเล่นและสื่อเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก จำนวน 80 ชิ้น และ นมกล่อง จำนวน 4 ลัง มามอบให้กับศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า(แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แผนกกุมารเวชเตียง และแผนกกุมารเวชOPD) เพื่อส่งต่อใช้ในกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2565 รับมอบโดยแพทย์ จิตเวชเด็ก และครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ปฎิบัติหน้าที่ สอนตามโครงการศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณมูลนิธิก […]

1 3 4 5 6 7 9