ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบ เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ (สภากาแฟ) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ทับขวัญ รีสอร์ท ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวสุดาภรณ์ แก้วประกอบ เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ (สภากาแฟ) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ทับขวัญ รีสอร์ท ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี