ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 โดยนักเรียนหน่วยบริการชลประทานสงเคราะห์ ได้รับการพิจารณรับทุนจำนวน 2 ทุน ณ อาคารกีฬา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 โดยนักเรียนหน่วยบริการชลประทานสงเคราะห์ ได้รับการพิจารณรับทุนจำนวน 2 ทุน ณ อาคารกีฬา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพ