ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น จังหวัดจันทบุรี นำโดยนางสาวปาวีณา ทองตื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น ที่เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนและรูปแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ พร้อมทั้งส่งตัวบุคลากร นางสาวช่อลัดดา ประภาแก้ว ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น จังหวัดจันทบุรี นำโดยนางสาวปาวีณา ทองตื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น ที่เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนและรูปแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ พร้อมทั้งส่งตัวบุคลากร นางสาวช่อลัดดา ประภาแก้ว ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น จังหวัดจันทบุรี นำโดยนางสาวปาวีณา ทองตื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น ที่เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนและรูปแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ พร้อมทั้งส่งตัวบุคลากร นางสาวช่อลัดดา ประภาแก้ว ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี