ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และหน่วยบริการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครอง เด็กชายธนบดี ปรุงจิต (น้องยูโร) ที่มอบพื้นหญ้าเทียมและตราชั่งน้ำหนัก ให้กับหน่วยบริการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของหน่วยบริการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และหน่วยบริการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครอง เด็กชายธนบดี ปรุงจิต (น้องยูโร) ที่มอบพื้นหญ้าเทียมและตราชั่งน้ำหนัก ให้กับหน่วยบริการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของหน่วยบริการโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ