ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี รับมอบถังผ้าป่าต้นที่ 10 จากคุณทวีศักดิ์ หนูสม และคุณบุญมี หนูสม คุณปู่ คุณย่า เด็กชายศุภวิชญ์ หนูสม ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภานและธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี รับมอบถังผ้าป่าต้นที่ 10 จากคุณทวีศักดิ์ หนูสม และคุณบุญมี หนูสม คุณปู่ คุณย่า เด็กชายศุภวิชญ์ หนูสม ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภานและธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญฯ