ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กราบขอบพระคุณ พระมหาบุญเสริม ปลื้มวิลัย ที่มอบพัดลม ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กราบขอบพระคุณ พระมหาบุญเสริม ปลื้มวิลัย ที่มอบพัดลม ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี