ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี บ.บีโฟร์ โอเอ จำกัด ที่ถ่ายเอกสารแบบประเมินพัฒนาการนักเรียน อายุแรกเกิด ถึง 6 ปี ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี บ.บีโฟร์ โอเอ จำกัด ที่ถ่ายเอกสารแบบประเมินพัฒนาการนักเรียน อายุแรกเกิด ถึง 6 ปี ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ