ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด 45/1 ซอยศาลาธรรมสพน์ 31 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 ที่มอบ ชุดโต๊ะนักเรียน 4 ชุดให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด

45/1 ซอยศาลาธรรมสพน์ 31 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 ที่มอบ ชุดโต๊ะนักเรียน 4 ชุดให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จ ชีวิตประสบแต่ความสุขความเจริญ