ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางสาวชูติรัตน์ เงินสวัสดิ์ ที่บริจาค ข้าวสาร น้ำมันพืช ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ขนม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางสาวชูติรัตน์ เงินสวัสดิ์ ที่บริจาค ข้าวสาร น้ำมันพืช ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ขนม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน รับมอบโดย นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี