ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ และนางสาวช่อลัดดา ประภาแก้ว ร่วมพิธีเปิด การประกวด “street food สร้างอาชีพ” season3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนวัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ และนางสาวช่อลัดดา ประภาแก้ว ร่วมพิธีเปิด การประกวด “street food สร้างอาชีพ” season3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนวัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี