ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้คณะครู ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการเป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้คณะครู ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางในการเป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting