คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ ที่มอบหมายให้ทีมงานนำน้ำผลไม้ และขนม มามอบให้นักเรียน พร้อมให้คณะผู้บริหารได้นำเสนอข้อมูลด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ท่านชายวัชเรศร วิวัชรวงศ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสภาทนายความ ที่มอบหมายให้ทีมงานนำน้ำผลไม้ และขนม มามอบให้นักเรียน พร้อมให้คณะผู้บริหารได้นำเสนอข้อมูลด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ