ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 3 / 2567 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งการรายงานการเข้ารับการอบรมของคณะครู การแนะนำบุคลากรใหม่ การร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เลื่อนตำแหน่ง และอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 3 / 2567 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งการรายงานการเข้ารับการอบรมของคณะครู การแนะนำบุคลากรใหม่ การร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เลื่อนตำแหน่ง และอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี