ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ และคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ (สภากาแฟ) จังหวัดนนทบุรี ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ และคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ (สภากาแฟ) จังหวัดนนทบุรี ณ อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี