ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาววาสนา เทินสระเกษ และนางสาวพิมพ์พรรณ บวรเศรษฐี ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digtal Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาววาสนา เทินสระเกษ และนางสาวพิมพ์พรรณ บวรเศรษฐี ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digtal Pension) ของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ