ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ นำคณะครู เข้าร่วมการประชุมแนวทางการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์