ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ บริษัทจินซาน อิเล็กโทรนิค อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด มอบขนม เครื่องดื่ม นมและ เครื่องเขียน ให้กับศูนย์ฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ บริษัทจินซาน อิเล็กโทรนิค อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด มอบขนม เครื่องดื่ม นมและ เครื่องเขียน ให้กับศูนย์ฯ รับมอบโดย นางสาวอารีย์รัตน์ อินธิยา และ นายโกศล สิริอยู่ ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีขอให้พระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว

พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ