ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัววาทะวัชร์ เป็นอย่างยิ่ง ณ วัดอินทร์เกษม (วัดหนองหิน)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัววาทะวัชร์ เป็นอย่างยิ่ง ณ วัดอินทร์เกษม (วัดหนองหิน)