ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู

ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้