สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ให้การสนันสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ให้การสนันสนุนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559