จังหวัดนนทบุรี ขอมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประเภทส่งเสริมและให้การช่วยเหลือคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2550

จังหวัดนนทบุรี

ขอมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

เป็นผู้ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประเภทส่งเสริมและให้การช่วยเหลือคนพิการ

ในงานวันคนพิการสากล จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2550