ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู ยินดีต้อนรับคุณปัญจภูมิ หลายคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสร้างสรรค์เด็กดีสู่สังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู ยินดีต้อนรับคุณปัญจภูมิ หลายคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสร้างสรรค์เด็กดีสู่สังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี