ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดูกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดูกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี