ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน