ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว