ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณครอบครัวเด็กหญิงอาลีนา ดินอุดม ได้นำอาหาร (สปาเกตตี้ไก่และวุ้นแฟนซี) มาเลี้ยงนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณครอบครัวเด็กหญิงอาลีนา ดินอุดม ได้นำอาหาร (สปาเกตตี้ไก่และวุ้นแฟนซี) มาเลี้ยงนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี