ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณนิติรัตน์ เปลี่ยนขำ ที่บริจาคทิชชูเปียกจำนวน 1 ลัง ( 36 ห่อใหญ่) และถุงขยะสีดำ รับมอบโดยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ​ ของศูนย์ฯ นนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ คุณนิติรัตน์ เปลี่ยนขำ ที่บริจาคทิชชูเปียกจำนวน 1 ลัง ( 36 ห่อใหญ่) และถุงขยะสีดำ รับมอบโดยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ​ ของศูนย์ฯ นนทบุรี