ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณครอบครัวเด็กชายกฤษฎี จันทะนาม ได้นำอาหาร (ข้าวเหนียวไก่ทอด) มาเลี้ยงนักเรียนในศูนย์ฯนนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณครอบครัวเด็กชายกฤษฎี จันทะนาม ได้นำอาหาร (ข้าวเหนียวไก่ทอด) มาเลี้ยงนักเรียนในศูนย์ฯนนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด