นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล และนางสาววาสนา เทินสระเกษ เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันจาก” เพื่อเป็นการร่วม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล และนางสาววาสนา เทินสระเกษ

เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “สายสัมพันธ์วันจาก” เพื่อเป็นการร่วม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี