ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนงาน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2564 -5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<