ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บจ.อัลเทค มาร์เกตติ้ง ที่บริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม งานวันเด็ก ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ

บจ.อัลเทค มาร์เกตติ้ง ที่บริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

งานวันเด็ก ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564

รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี