ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางสาวจีระนันท์ แสนแก้ว ผู้ปกครองเด็กชายธนกฤต เจรีรัตน์ ที่บริจาคขนม เพื่อสนับสนุนกิจกรรม งานวันเด็ก ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 รับมอบโดย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ
นางสาวจีระนันท์ แสนแก้ว ผู้ปกครองเด็กชายธนกฤต เจรีรัตน์
ที่บริจาคขนม เพื่อสนับสนุนกิจกรรม งานวันเด็ก ในวันพฤหัสบดี
ที่ 1 เมษายน 2564 รับมอบโดย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง
รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี