ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุม ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง4 ฝ่าย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของเดือนมีนาคม พร้อมทั้งร่วมอวยพร แสดงความยินดี ในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุม ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง4 ฝ่าย ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของเดือนมีนาคม พร้อมทั้งร่วมอวยพร แสดงความยินดี ในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี