นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ โดยมีนาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานร่วมกันประกอบพิธี วางพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ โดยมีนาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานร่วมกันประกอบพิธี วางพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ให้เข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ โดยมีนาย สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานร่วมกันประกอบพิธี วางพุ่มดอกไม้สด เพื่อน้อมรำลึกถึง พระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี