ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี