ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บังสนและเพื่อน คุณเบญจวรรณ สุรินทร์ คุณบุญเหลือ สุรินทร์ ที่มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคให้เด็กพิการตามบ้าน จำนวน 86 ชุด รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ บังสนและเพื่อน คุณเบญจวรรณ สุรินทร์ คุณบุญเหลือ สุรินทร์ ที่มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคให้เด็กพิการตามบ้าน จำนวน 86 ชุด รับมอบโดย นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี