ครูทิพย์วรรณ ลาดศิลาและครูปวีณา ใจขันทะ ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการ ในการนำนักเรียน จำนวน 6 ราย ไปสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ครูทิพย์วรรณ ลาดศิลาและครูปวีณา ใจขันทะ ได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการ ในการนำนักเรียน จำนวน 6 ราย ไปสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี