ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ EXO BAEKHYUN , EXO CHEN and EXO-L Thailand ที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 21 packs ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 8 packs และผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก จำนวน 15 packs ให้แก่นักเรียนของศูนย์ฯนนทบุรี รับมอบโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ EXO BAEKHYUN , EXO CHEN and EXO-L Thailand ที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 21 packs ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 8 packs และผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียก จำนวน 15 packs ให้แก่นักเรียนของศูนย์ฯนนทบุรี รับมอบโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี